SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I.

JAK ZACZĄĆ?

 1. Rozdział 1. Cechy przyszłego przedsiębiorcy
  • 1.1. Przedsiębiorca zna swój biznes
  • 1.2. Kreatywność
  • 1.3. Myślenie syntetyczne i analityczne
  • 1.4. Przywództwo i dobór ludzi
 2. Rozdział 2. Jak założyć własny biznes
  • 2.1. Trzy determinanty
  • 2.2. Filozofia sportowca
  • 2.3. W spółce czy osobno?
 3. Rozdział 3. Czy nauka (formalne studia) i wiedza są potrzebne w biznesie?
 4. Rozdział 4. Budowanie biznesplanu
  • 4.1. Pomysł na biznes
  • 4.2. Rynek i konkurencja
  • 4.3. Marketing
  • 4.4. Koszty inwestycyjne
  • 4.5. Koszty operacyjne
  • 4.6. Prognozy finansowe
  • 4.7. Problemy prawno-podatkowe
  • 4.8. Kadra
  • 4.9. Finansowanie
  • 4.10. Analiza wrażliwości
  • 4.11. Analiza SWOT
 5. Rozdział 5. Korporacja czy własna firma
  • 5.1. Nie każdy musi być przedsiębiorcą
  • 5.2.Korporacja dobrym treningiem przed własnym biznesem
  • 5.3. Franchising czyli nasza (nie)mała stabilizacja

CZĘŚĆ II.

DLA MAŁYCH I ŚREDNICH

 1. Rozdział 6. Codzienne zarządzanie operacyjne
  • 6.1 Zarządzanie czasem
  • 6.2. Delegacja kompetencji
  • 6.3. Gotowość na zmiany
  • 6.4. Nie mierzysz, nie zarządzasz
  • 6.5. Rekrutacja pierwszych pracowników
 2. Rozdział 7. Zarządzanie personelem
  • 7.1. Atmosfera w pracy
  • 7.2.Wyjazdy i imprezy integracyjne
  • 7.3. Szkolenia
  • 7.4. Metody zatrudniania
  • 7.5. Systemy wynagrodzeń
  • 7.6. Polityka sukcesji
 3. Rozdział 8. Budowanie planu marketingowego
 4. Rozdział 9. Zarządzanie kryzysem
  • 9.1. Kryzys spowodowany przez media
  • 9.2. Kryzys personelu
  • 9.3. Problem z płynnością
  • 9.4. Kryzys spowodowany przez organa administracji państwowej
  • 9.5. Kryzys technologiczny
 5. Rozdział 10. Zarządzanie stresem
  • 10.1. Zawsze scenariusz B
  • 10.2. Postawa lidera ma wpływ na całą firmę
  • 10.3. Rola używek, sportów ekstremalnych i rozładowanie codziennego stresu
 6. Rozdział 11. Błędy podczas kariery biznesowej
  • 11.1. Zły model biznesowy to jeden z najczęstszych powodów porażek
  • 11.2. Złe wykonanie
  • 11.3. Brak kontroli kosztowej (dwie fazy tworzenia biznesu) i chybione inwestycje
  • 11.4. Niewłaściwi wspólnicy
  • 11.5. Brak asertywności (rodzina i przyjaciele w firmie)
  • 11.6. Budowanie pozornej potęgi za własne pieniądze (biuro + reklama)
  • 11.7. Wiara w swój geniusz po pierwszym sukcesie
  • 11.8. Brak zmian i ulepszania modelu biznesowego
 7. Rozdział 12. Motywacja w pracy. Pasja przedsiębiorcy
  • 12.1. Ambicja przedsiębiorcy
  • 12.2. Przyjemność z pracy
  • 12.3. Motorem nie mogą być pieniądze
 8. Rozdział 13. Źródła kapitału
  • 13.1. Kredyt kupiecki
  • 13.2. Zaliczka (częściowa przedpłata) na poczet przyszłych dostaw
  • 13.3. Kredyt bankowy, pożyczki hipoteczne
  • 13.4. Leasing
  • 13.5. Faktoring
  • 13.6. Emisja obligacji
  • 13.7. Fundusze private equity
  • 13.8. IPO i pre-IPO
 9. Rozdział 14. Rozwój przez przejęcia
  • 14.1. Szanse i zagrożenia przy przejęciach
  • 14.2. Proces due diligence
  • 14.3. Moje przejęcia
 10. Rozdział 15. Moje początki i historia biznesowa
  • 15.1. Początki – Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno--Nurkowej „TAN” S.A.
  • 15.2. Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
  • 15.3. Getin Holding S.A.

CZĘŚĆ III.

NASTĘPNY KROK

 1. Rozdział 16. Sukces w biznesie
  • 16.1. Znaczenie zwrotu „sukces w biznesie”
  • 16.2. Łatwiej zarobić pieniądze, niż je utrzymać
  • 16.3. Firma rośnie za szybko, przestaję nad nią panować
  • 16.4. Mam wszystkiego dość. Sprzedaż?
  • 16.5. Sukces a filantropia
 2. Rozdział 17. Kiedy było łatwiej – lata 90. versus 2010
 3. Rozdział 18. Lista wybranych 20 sukcesów gospodarczych w Polsce w latach 1990–2010
  • 18.1. Andrzej Blikle i historia profesora matematyki, który produkuje najsłynniejsze polskie pączki
  • 18.2. Tomasz Czechowicz, czyli sukces po upadku
  • 18.3. Irena Eris i Henryk Orfinger, czyli sukces najbardziej rozpoznawalnej polskiej marki kosmetyków
  • 18.4. Janusz Filipiak
  • 18.5. Adam Góral i sukces Asseco, jednej z największych grup informatycznych w Europie Środkowej
  • 18.6. Zbigniew Grycan
  • 18.7. Grzegorz Hajdarowicz
  • 18.8. Wojciech Inglot
  • 18.9. Marcin Iwiński i Michał Kiciński – spółka CD Projekt
  • 18.10. Wojciech Kruk i historia o tym, jak przejmowany przejął przejmującego
  • 18.11. Adam Krzanowski i Jerzy Krzanowski
  • 18.12. Tomasz Kurzewski – sukces największego polskiego producenta programów telewizyjnych
  • 18.13. Rodzina Likusów
  • 18.14. Mariusz Łukasiewicz
  • 18.15. Dariusz Miłek
  • 18.16. Michael Moritz
  • 18.17. Krzysztof i Solange Olszewscy
  • 18.18. Tomasz Sielicki – od menedżera do współwłaściciela ComputerLandu (obecnie Sygnity)
  • 18.19. Wojciech Sobieraj
  • 18.20. Jan Wejchert